System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 5-6 listopada w Łodzi, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Polską Nagrodą Innowacyjności 2015, przyznawaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Wyróżnienie jest związane z realizowanym przez zakład projektem pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, dzięki któremu powstaną narzędzia ostrzegające przed zanieczyszczeniami powietrza na Dolnym Śląsku, w tym geoportal, tablice świetlne i aplikacja mobilna. Nagrodę odebrała dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, koordynator projektu LIFE-APIS/PL.

Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Uwaga uczestników Kongresu koncentrował się na sprawach, które mają lub będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski oraz Europy.

Podczas Kongresu mieliśmy również okazję promować nasz Projekt na stoisku informacyjnym. Natomiast podczas sesji Ekologia, dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz wygłosiła referat „System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza” o naszym projekcie.

 

 

 

 
   

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin