System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się szkolenie z zakresu stosowaniu modelu SMOKE (Sparse Martix Operator Kernel Emissions) do przetwarza danych emisyjnych dostarczonych przez Współbeneficjenta do postaci wymaganej przez model jakości powietrza WRF-Chem.

Model SMOKE przetwarza dane dostępne w rozdzielczości rocznej na informacje godzinowe w oczkach siatki dla każdej substancji w celu wykorzystania przez model. Dane emisyjne są przeliczane przez SMOKE w zależności od warunków meteorologicznych oraz przyjętych schematów aktywności społeczno-gospodarczej. Model SMOKE został opracowany dla USA i przystosowany do warunków polskich przez wykonawcę zadania (Narodowe Centrum Badań Jądrowych - NCBJ) na potrzeby naszego projektu.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia, związane z adaptacją SMOKE do warunków polskich na potrzeby projektu LIFE-APIS/PL:

  • Podstawy modelowania emisji na bazie modelu SMOKE
  • Modele i opcje pakietu SMOKE
  • System LINUX, maszyna wirtualna, skrypty pakietu SMOKE
  • Przykłady modelowania za pomocą pakietu SMOKE
  • Podstawowe problemy związane z implementacją modelu SMOKE
  • Problemy związane z kategoryzacją emisji
  • Przygotowanie danych o emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych
  • Konfiguracja i przygotowanie danych z numerycznego modelu prognozowania pogody WRF
  • Dalsze możliwości rozbudowy systemu, plany na przyszłość.

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin