System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Magdalena Korzystka-Muskała i Piotr Muskała wzięli udział w 31ST International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, która odbyła się w dniach 22-26 czerwca 2015 r. w Bratysławie (Słowacja). Konferencja była bardzo dobrą okazją do promowania naszego projektu, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promujące nasz projekt. Podczas sesji posterowej mieliśmy okazję przedstawić założenia naszego projektu oraz pokazać wyniki naszych prowadzonych przez nas prac.

Przedstawione zostały postery:

- Application of biometeorological forecasts for urban areas in LIFE-APIS/PL project – first approach (autorzy: Hanna Ojrzyńska, Tymoteusz Sawiński, Maciej Kryza, Piotr Muskała, Kinga Wałaszek, Małgorzata Werner)

- Air pollution and biometeorological forecast and information system – aims and objectives (autorzy: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Maciej Kryza, Paweł Netzel, Małgorzata Werner, Tymoteusz Sawiński, Jacek Ślopek, Mariusz Szymanowski, Magdalena Korzystka-Muskała)

- Mobile measurement station as a tool for verifying air quality modeling system in LIFE-APIS/PL Project (autorzy: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Paweł Netzel, Jacek Ślopek, Piotr Modzel, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński, Maciej Zarębski)

Konferencja była współorganizowana przez Projekt Geohealth - The impact of geological environment on health status of residents of the Slovak Republic (LIFE10 ENV/SK/000086), który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrument LIFE+.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin