System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

5 października 2015 r. we Wrocławiu dobyła się wizyta studyjna „Jakość powietrza na Dolnym Śląsku – wszystko, co warto wiedzieć o systemie monitorowania środowiska”. Spotkanie miało związek z ogólnopolską kampanią „TworzyMY atmosferę”.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcjami na temat Państwowego Monitoringu Środowiska oraz systemu ocen i pomiarów jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Następnie można było zobaczyć stację monitorującą stan powietrza oraz odwiedzić laboratorium WIOŚ.
Podczas pierwszej części spotkania koordynator naszego Projektu dr Anettę Drzeniecką-Osiadacz miała okazję przybliżyć uczestnikom spotkania nasz Projekt.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin