System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 18-23 września 2015 roku we Wrocławiu odbył się XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki. Festiwal to bardzo dobra okazja do zaprezentowania dzieciom i młodzieży problematyki związanej z jakością powietrza oraz promowania projektu LIFE-APIS/PL.

W ramach naszego projektu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowana wykłady i warsztaty dla najmłodszych. Były to:

- Ekotransport – dlaczego warto jeździć autobusami i tramwajami

- Czy słońce i wiatr napędzą świat?

- Czy zje nas smog? 

 

 

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin