System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 6 do 10 września 2015 r. braliśmy udział w Konferencji European aerosol conferrence EAC2015, która odbyła się w Mediolanie.

Nasz projekt był reprezentowany przez  Anettę Drzeniecką-Osiadacz (koordynator projektu) oraz Tymoteusza Sawińskiego (specjalistę ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia).

Anetta Drzeniecka-Osiadacz podczas sesji „PMx” wygłosiła referat pt.  „Significance of scavenging processes for the removal of particulate matter from the atmosphere, a case study from Wrocław (Lower Silesia, Poland” (autorzy:  A. Drzeniecka-Osiadacz and T. Sawiński)

 

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin