System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

13 maja 2015 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się Konferencja "Pracownia miast" zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. "Pracownia miast" stanowi forum wymiany opinii i dialogu między samorządowcami, mieszkańcami oraz naukowcami, ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Jest narzędziem do wypracowywania pomysłów i praktycznych wskazówek, co zrobić, żeby miasta stały się miejscem lepszym do życia. Druga edycja "Pracowni miast" została rozpoczęta we Wrocławiu i była podzielona na dwa panele tematyczne: o zanieczyszczonym powietrzu we Wrocławiu oraz o transporcie przyszłości.

Projekt LIFE-APIS/PL był reprezentowany przez Annę Urbanowską z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Barbarę Kwiatkowską-Szygulską, Agnieszkę Mikołajczyk i Świętosławę Żyniewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin