System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

29 kwietnia 2015 r. podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pracownicy Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery mieli okazję przybliżyć projekt LIFE-APIS/PL wrocławskiemu środowisku naukowemu. Podczas spotkania koordynatorka Projektu dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz oraz Tymoteusz Sawiński (w Projekcie specjalista ds. oceny jakości powietrza w kontekście ochrony zdrowia) zaprezentowali informacje o programie LIFE+ oraz szczegółowe założenia Projektu LIFE-APIS/PL. Informacje te uzupełnił referat pt. „Ocena warunków biometeorologicznych jako element systemu prognozowania i ostrzegania w ramach projektu LIFE-APIS/PL”.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin